รายการแบนเนอร์1

Geomembrane / Geotextile / Geocomposite / Geogrid ฯลฯ

บริษัทของเราสามารถให้บริการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์รวมถึงแผ่นใยสังเคราะห์ แผ่นใยสังเคราะห์ แผ่นซับดินเหนียวสังเคราะห์เบนโทไนต์ แผ่นใยสังเคราะห์คอมโพสิต เครือข่ายการระบายน้ำแบบคอมโพสิต แผ่นใยสังเคราะห์ทอ ผ้าใยกรอง Geogrid ฯลฯ

201808192155376599085

การติดตั้ง Geomembrane และ Bentonite GCL

201808192156412173714

การติดตั้ง Geotextile

201808192157573773667

การติดตั้ง geomembrane คอมโพสิต

201808192158577790207

การติดตั้ง geocomposite ระบายน้ำ

201808192200265884296

การติดตั้ง geotextile แบบทอ

201808192201377337775

การติดตั้งจีโอกริด

201808192202398026549

โครงการติดตั้งถุง Geotextile