รายการแบนเนอร์1

สัญญาการติดตั้ง Geosynthetics สห

สัญญาของ United ค่อนข้างพูดถึงสัญญาอิสระบริษัทของเราและผู้รับเหมาตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำสัญญาโครงการเราและผู้รับเหมารายอื่นทำสัญญาร่วมกับเจ้าของตามลำดับและร่วมกันและรับผิดชอบต่อเจ้าของเราและบริษัทก่อสร้างอื่นๆ เป็นองค์กรอิสระและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราเอง และรับสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้

201808192208228109832
201808192208347676666