รายการแบนเนอร์1

สัญญาอิสระในการติดตั้ง Geosynthetics

การติดตั้ง Geosynthetics สัญญาอิสระหมายความว่าเราสามารถทำงานตามสัญญาการติดตั้ง Geosynthetics ให้เสร็จสิ้นได้โดยตรงและโดยอิสระโดยไม่จำเป็นต้องสร้างผู้รับเหมาช่วงโดยปกติแล้วโครงการที่เกี่ยวข้องจะไม่ใหญ่มากนัก และการติดตั้งทั้งหมดก็อยู่ในช่วงการทำงานที่เรามีอยู่

201808192144148561007