รายการแบนเนอร์1

สัญญาโดยตรงในการติดตั้ง Geosynthetics

สัญญาโดยตรงคือสำหรับโครงการ ผู้รับเหมาหลายรายลงนามในข้อตกลงกับเจ้าของ และพวกเขาจะรับผิดชอบตามลำดับสำหรับเจ้าของบริษัทของเราและผู้รับเหมารายอื่นไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงการจัดการที่ไซต์งานเสร็จสิ้นโดยเจ้าของหรือมอบหมายให้ผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งรายหนึ่งหรือจ้าง PM มืออาชีพหนึ่งราย

201808192142125485526
201808192142182618738