รายการแบนเนอร์1

ผู้รับเหมาช่วงการติดตั้ง Geosynthetics

สัญญาจ้างค่อนข้างพูดถึงสัญญาแบบครบวงจรหมายความว่าบริษัทของเราไม่มีความสัมพันธ์ในการทำสัญญาโดยตรงและเป็นเพียงการจ้างเหมาช่วงกับผู้รับเหมาแบบครบวงจร ซึ่งเราถูกจัดเตรียมให้ทำงานนอกสถานที่และผู้ที่เราต้องรับผิดชอบ

201808192150225706793