รายการแบนเนอร์1

การวางแผนและออกแบบโครงการติดตั้งธรณีสังเคราะห์

บริษัทของเราสามารถให้คำแนะนำในการวางแผนและออกแบบโครงการติดตั้งธรณีสังเคราะห์ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมนี้

ระบบซับของบ่อเก็บหางด้วยวัสดุสังเคราะห์:

201808192146313420133

ระบบปิดฝาสำหรับการฝังกลบ:

201808192147523096102